[Home] [Family Name Index]
Sahib Ali KHAN
Nadir Shah KHAN
Sahib Ali KHAN
b. at Kaimganj, India
d. at Peshawar Valley
Events in Sahib Ali KHAN's life
Date Age Event Place Notes Src
Sahib Ali KHAN was born Kaimganj, India
Sahib Ali KHAN died (no date) Peshawar Valley
Personal Notes:
Shukal Khail Clan of Afridi tribe